SKU 430
Shipping Weight 0.3920kg
Shipping Width 0.170m
Shipping Height 0.040m
Shipping Length 0.300m